Άδεια χρήσης

Είναι ελεύθερη:

H διανομή: Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου

H διασκευή —να τροποποιήσετε το έργο

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αναφορά προέλευσης — Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο όπως αυτός έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντο την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).

 

Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς σκοπούς.

 

Παρόμοια διανομή — Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανείμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

 

Με την κατανόηση ότι:

  • Αποποίηση — Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Άλλα δικαιώματα — Σε καμία περίπτωση κανένα από τα παρακάτω δικαιώματα δεν επηρεάζονται από την άδεια:
    • Η σωστή δοσοληψία σας ή σωστή χρήση δικαιωμάτων•
    • Του συγγραφέα τα ηθικά δικαιώματα•
    • Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στην εργασία καθαυτή ή πως χρησιμοποιείται, όπως δημοσιότητα ή δικαιώματα απορρήτου.

Όλοι οι όροι χρήσης ΕΔΩ