Σήμα Ποιότητας Επισκέψιμα Οινοποιεία

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα οινοποιείο ώστε να του χορηγηθεί το σήμα ποιότητας «Επισκέψιμα Οινοποιεία» της Περιφέρειας Κρήτης ορίζονται από τις παρακάτω βασικές αρχές:

  • Εύκολη πρόσβαση στα πιστοποιημένα οινοποιεία.
  • Αναλυτική ενημέρωση των επισκεπτών για τα προϊόντα του κρητικού αμπελώνα.
  • Κατάλληλοι χώροι υποδοχής και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για την πραγματοποίηση οινογνωσιών.
  • Άνετες και ασφαλείς ξεναγήσεις στους χώρους των πιστοποιημένων οινοποιείων.
  • Τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το σήμα ποιότητας των «Επισκέψιμων Οινοποιείων» αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τα Δίκτυα Οινοποιών Κρήτης, και βασίστηκε στις προδιαγραφές που είχε ήδη θέσει το Δίκτυο Οινοποιών ν. Ηρακλείου. Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι η δημιουργία ενός υψηλού κύρους και αξιοπιστίας Παγκρήτιου Σήματος Ποιότητας που θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, εναρμονισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις και αναγνωρίσιμο σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στην προβολή και στην προώθηση του κρητικού αμπελώνα και του οινοτουρισμού στο νησί.

open wineries

Κατεβάστε ΕΔΩ τις αναλυτικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης οινοποιείων με το σήμα ποιότητας «Επισκέψιμα Οινοποιεία».

ΕΔΩθα βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση του σήματος ποιότητας «Επισκέψιμα Οινοποιεία» της Περιφέρειας Κρήτης και οδηγίες για το πως μπορείτε να το αποκτήσετε.

ΕΔΩ μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Πιστοποίησης για το σήμα «Επισκέψιμα Οινοποιεία».

Για να ενημερωθεί περαιτέρω ή να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πιστοποίηση, ένα Οινοποιείο μπορεί να απευθυνθεί στο Τμήμα Πιστοποίησης της εταιρείας, στο 2810-302787 ή να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο symfono_gram@nar.gr .